(people + local + nature)  Architecture

ABOUT

สตูดิโอออกแบบสถาปัตยกรรม ที่ก่อตั้งโดย ศักดิ์ชาย โกมลโรจน์(ชาย) และอรพิมพ์ ตันติพัฒน์ (แอน)

"ชาน" (CH+AN) นอกจากจะมาจากชื่อของผู้ก่อตั้งทั้งสองแล้ว ยังพ้องกับเสียงของคำว่า"ชาน"

ซึ่งเป็นพื้นที่ในสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ที่ทั้งสองอยากสะท้อนถึงความเชื่อในการออกแบบ

ในการสร้างพื้นที่ที่เป็นมิตร เรียบง่าย เอื้อให้คนได้ชื่นชมกับความงามตามธรรมชาติ และสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อส่งเสริมชีวิตที่มีความหมายและคุณค่า
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy